Είστε εδώ

Γλώσσες

Σχολικές εκδρομές/Σχολικός τουρισμός - School trips/School tourism

Εξειδικευμένη και άρτια οργάνωση σχολικών εκδρομών εντός και εκτός ελληνικής επικράτειας.

Specialized and well-organized school trips within and outside Greek territory.